ZDARZYŁO SIĘ...

22 listopada o godz. 19 w kościele św. Anny (ul. Krakowskie Przedmieście 68, Warszawa) odbędzie się msza  koncelebrowana przez ks. Artura Awdaljana, duszpasterza Ormian z Polski Centralnej i Północnej.

Serdecznie zapraszamy!
Po mszy wśród wiernych zostaną rozdane książki na temat Ormian i płyta z ormiańską muzyką, które wydała Biblioteka Fundacji Ormiańskiej KZKO.Warto też zauważyć, że tego samego dnia, 22 listopada o godz. 11 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ul. Kredytowa 1- odbędzie się spotkanie z Wojciechem Osiakiem, konserwatorem zabytków,  pod którego kierownictwem młodzi wolontariusze z Polski uporządkowali dwa ormiańskie cmentarze na Kresach.
Więcej informacji: http://fundacjaormianska.pl/cmentarze/


Spotkanie będzie połączone z nauką obsługi wyszukiwarki, która pomaga wyszukać w zbiorach Fundacji Ormiańskiej KZKO konkretne groby (sukcesywnie dokumentujemy cmentarze, mamy setki zdjęć).
Celem kampanii „Ormiański sąsiad”, prowadzonej przez Martę i Macieja Bohosiewiczów z Fundacji Ormiańskiej KZKO jest przypomnienie, iż Ormianie od 600 lat żyją w Polsce – i asymilują bez przeszkód, a nawet stanowią wzór postawy obywatelskiej (począwszy od ks. Piramowicza, twórcy KEN, a także Salomei, matki Juliusza Słowackiego). A także, że to pierwszy chrześcijański naród na świecie - z którym Polaków łączy nie tylko wspólnota religii, lecz także wspólnota tragicznej przeszłości, która powinna Polskę skłonić do ramowego rozwiązania kwestii ormiańskich imigrantów.

Więcej informacji: koordynator konferencji, tel. 2222 400 39

sponsorzy i partnerzy:
    Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Ormiańskiej KZKO
    Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.